That was a memorable night and we have our first female winner: Alesya Dobish. Congrats!Dat was een memorabele avond, met als resultaat de eerste vrouwelijke winnaar: Alesya Dobish. Gefeliciteerd!

Thank you to all 134 dancers who participated, thank you for you love and energy. See you next time!
Alesya Dobish 3 Alesya Dobish 2
Dank aan alle 134 dansers die meededen. Dank voor jullie liefde en energie. Tot de volgende keer!
Alesya Dobish 3 Alesya Dobish 2