Skip to main content

Summer Dance Forever is per direct op zoek naar twee leden voor het bestuur: Lid Raad van Bestuur met een juridisch profiel en Lid Raad van Bestuur met een club/festival profiel.

Sinds de eerste editie in 2010 is Summer Dance Forever uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat jaarlijks plaatsvindt op meerdere podia in Amsterdam. Een negendaags zomerfestival in augustus en een kleinere, vijfdaagse editie in februari. Vanuit haar wortels in de hedendaagse, grootstedelijke cultuur heeft het festival het afgelopen decennium hiphop (urban) dans letterlijk en figuurlijk een podium geboden. Dansers uit de internationale top en liefhebbers reizen af naar Amsterdam voor 1-op-1 battles, voorstellingen, workshops, clubnachten, live muziek, en diverse randprogrammering waaronder een seminar en Q&A’s. Maar bovenal komt het publiek naar Summer Dance Forever vanwege de community, kennisdeling en uitwisseling; each one teach one. Summer Dance Forever is een platform waar hiphop (urban) dans kan excelleren. Dit doen we van onderaf -want in de underground liggen de roots van hiphop- en vanuit het idee van gelijkheid. 

Summer Dance Forever is een kleine organisatie, bestaande uit een algemeen directeur, een driekoppige artistieke leiding/programmeurs, een marketing medewerker, een productiemedewerker en een stagiair. In aanloop naar het festival breidt het productieteam zich uit. Vanaf het begin van Summer Dance Forever is Paradiso vaste partner en coproducent. Paradiso biedt een huis aan het festival als vaste locatie en verzorgt de administratie.

De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en onderschrijft de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Summer Dance Forever streeft -geheel in lijn met haar roots in de hiphop- naar het integreren van diversiteit, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en inclusie in alle aspecten van de organisatie en haar programma.

Wij zijn per direct op zoek naar twee leden voor het bestuur: 

  Lid Raad van Bestuur  met een juridisch profiel.

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen en is samengesteld op basis van de specifieke deskundigheid van de leden op podiumkunst (m.n. dans), financieel, juridisch, club/festival en bedrijfskundig gebied. De Raad van Bestuur vergadert in principe vier keer per jaar.

Leden van de RvB worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren. Daarnaast dienen zij (gevraagd en ongevraagd) de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

Het bestuur hecht eraan dat degene met een juridisch profiel met name de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) beheerst:

 • Kennis en ervaring in de culturele sector/podiumkunsten bij voorkeur in de dans;
 • Werkervaring met arbeids-, contracten- en stichtingsrecht en vanuit deze kennis en ervaring klankbordfunctie vervullen voor en sturing geven aan de algemeen directeur;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met collega-leden, directie en werknemers.

Lid Raad van Bestuur  met een club/festival profiel.

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen en is samengesteld op basis van de specifieke deskundigheid van de leden op podiumkunst (m.n. dans), financieel, juridisch, club/festival en bedrijfskundig gebied. De Raad van Bestuur vergadert in principe vier keer per jaar.

Leden van de RvB worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren. Daarnaast dienen zij (gevraagd en ongevraagd) de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

Het bestuur hecht eraan dat degene met een club / festival profiel  met name de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) beheerst:

 • Kennis van en ervaring in de culturele sector/podiumkunsten bij voorkeur in de dans en/of muziek;
 • Werkervaring met opzet en aansturen van grootschalige (club-)evenementen en/of festivals en vanuit deze kennis en ervaring klankbordfunctie vervullen voor en sturing geven aan de algemeen directeur;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met collega-leden, directie en werknemers.

Algemene eisen die gesteld worden aan een Lid Raad van Bestuur zijn:

 • Affiniteit met de visie en missie van stichting Summer Dance Forever;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij (culturele) ondernemingen; 
 • Ervaring op het gebied van cultural governance;
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Geen tegenstrijdig belang;
 • Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
 • Relevant netwerk en bereid dit ook in te zetten.

Wij streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

Reacties

Als je belangstelling hebt om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Stichting Summer Dance Forever, nodigen wij je graag uit om te reageren.

Jouw reactie inclusief een curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 1 juni 2021 via e-mail: suzy.blok@xs4all.nl. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Raad van Bestuur kun je ook via dit e-mailadres contact opnemen met Suzy Blok, voorzitter.