>> Les Twins delayed Thursday 21 August, read more >>
Due to unforeseen circumstances we have moved both masterclasses of Les Twins (on Friday 22 August and Saturday 23 August) to Thursday 21 August, as Les Twins are joining Beyonce on her World Tour. Les Twins feel deeply sorry for the inconvenience and left you a video message. Especially for you they will travel all the way from Los Angeles to Amsterdam, for only one day.>> Les Twins vertraagd donderdag 21 augustus, lees verder >>
Wegens onvoorziene omstandigheden hebben wij beide masterclasses van Les Twins (op vrijdag 22 augustus en zaterdag 23 augustus) verplaatst naar donderdag 21 augustus, omdat Les Twins met Beyonce mee op wereld tournee gaan. Zij vinden het zeer spijtig als dit enig ongemak veroorzaakt en daarom hebben ze een videoboodschap ingesproken. Speciaal voor jullie zullen ze helemaal uit Los Angeles naar Amsterdam reizen, voor slechts één dag.

If you already bought ticket(s) for one of the masterclasses, they remain valid for the masterclass on Thursday 21 August and for the original battle. Note!: The location for the masterclass is Paradiso. If you are unavailable on Thursday 21 August, you can get your money back here: Restitution form. You can also use this link if you have any questions about the tickets.


MASTERCLASSES BY LES TWINS
Thursday 21 August
Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Tickets: 30,- per masterclass
Tickets visitors: 30,- (you can watch from the balcony)
Masterclass 1: 13.00-14.30 hrs -> moved to 17.30-19.00 hrs (already bought tickets remain valid)
Masterclass 2: 17.30-19.00 hrs, doors open: 17.00 hrs
Buy your participant ticket(s) >>
Buy your visitor ticket(s) >>
Larry and Laurent Bourgeois, aka “Les Twins”, are multi-talented entertainers, choreographers, dancers and much more. These identical twins from France are arguably some of the best dancers in the world. They won prestigious international dance competitions, including Juste Debout, and were featured on TV and in commercials. The twins worked with several major artists, such as Missy Elliot and Beyoncé, where they were the only male dancers in The Mrs. Carter Show (2013).
Les Twins are recognized for their distinctive ability and skill at blending dance moves and techniques from hip-hop to classical, showcasing their outstanding musicality, precision, timing, fluidity and uncanny synchronicity. Larry and Laurent’s style of dance incorporates a high level of artistry, acrobatic technique, daring innovative moves, and brilliant comedic timing.

Al gekochte kaart(en) voor een van de masterclasses blijven geldig voor de masterclass op donderdag 21 augustus en voor de originele battle. Let op!: de locatie voor de masterclass is Paradiso geworden. Als je verhinderd bent op donderdag 21 augustus, dan kun je hier je geld terug vragen: restitutie formulier. Dit formulier kun je ook gebruiken bij eventuele vragen over kaarten.


MASTERCLASSES BY LES TWINS
Donderdag 21 augustus
Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Kaarten: 30,- per masterclass
Kaarten visitors: 30,- (je kunt vanaf het balkon kijken)
Masterclass 1: 13.00-14.30 uur -> verplaatst naar 17.30 -19.00 uur (kaarten blijven geldig) 
Masterclass 2: 17.30-19.00 uur, deur open: 17.00 uur
Koop je deelnemer kaart(en) >>
Koop je visitor kaart(en) >>
Larry en Laurent Bourgeois, aka “Les Twins”, zijn multi-getalenteerde entertainers, choreografen, dansers en veel meer. Deze eeneiige tweeling uit Frankrijk worden tot de beste dansers in de wereld gerekend. Ze wonnen prestigieuze international danscompetities, waaronder Juste Debout, en verschenen op tv en in reclames. De tweeling werkte ook met verschillende grote artiesten, zoals Missy Elliot en Beyoncé, waar ze de enige mannelijke dansers waren in The Mrs. Carter Show (2013).
Les Twins worden erkend voor hun bijzondere vermogen en kwaliteit om verschillende dans moves en technieken te vermengen, van hiphop tot klassiek. Waarbij zij hun uitstekende muzikaliteit, precisie, timing, beweeglijkheid en synchroniciteit tonen. Larry en Laurent’s stijl van dance omvat een hoog niveau van artisticiteit, acrobatische technieken, gedurfde moves en briljante komische timing.