ANBI

Summer Dance Forever wordt geproduceerd door Stichting Kindred, een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Statutaire naam Stichting Kindred
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Amsterdam
RSIN 817312122

Post en bezoekadres Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam
Contactpersoon Luc Deleau
Telefoonnummer 0652472990
Emailadres luc@summerdanceforever.com

Eerste inschrijving KVK 05-12-2006
Datum akte van oprichting 04-12-2006
Activiteiten SBI-code: 90012 – Producenten van podiumkunst

De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:

de bevordering van de (artistieke) ontwikkeling, activiteiten en onderzoek op het gebied van dans en het vergroten van het publieksbereik en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurders Allen gezamenlijk bevoegd
Voorzitter Suzy Blok
Vice-voorzitter Edwin van Balken
Penningmeester/secretaris Barbara Doesburg
Bestuurder Jarrod Francisco

De honorering ligt ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn  onbezoldigd. Verder zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 

 

Stichting Kindred
Inhoudelijk verslag 2017

Summer Dance Forever
3 – 7 februari 2017
15 – 23 augustus 2017

Summer Dance Forever het jaar rond

Stichting Kindred kijkt terug op een zeer geslaagd jaar met een eerste volwaardige wintereditie van het festival dat van 3 tot en met 7 februari 2017 plaats vond in Paradiso en de Theaterschool en de zevende zomereditie van Summer Dance Forever dat dit jaar van 15 tot en met 23 augustus plaatsvond in het DeLaMar Theater, Melkweg, Paradiso, de Theaterschool, Stadsschouwburg Amsterdam en het Vondelparktheater.

Summer Dance Forever is wereldwijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste urban dans festivals. Zowel in Nederland als daarbuiten biedt Summer Dance Forever een mix die uniek genoemd mag worden. Daarbij is de artistieke kwaliteit van het festival mondiaal bezien van het allerhoogste niveau en heeft het festival een aanzuigende werking waarin niemand lijkt te willen ontbreken. In 2013 werd Summer Dance Forever wereldwijd door kenners tot een van de belangrijkste festivals in zijn soort gerekend. Die trend heeft zich afgelopen jaar verder doorgezet. Niet alleen de battles, workshops en masterclasses zijn van het hoogste niveau. Met betrekking tot het theaterprogramma werd het festival al in 2015 door professionals uit het veld getypeerd als een van de beste presentatieplatforms ter wereld voor urban dans theater, een ‘must see’ met kwalitatief hoogwaardig programma en een goed internationale overzicht. Die reputatie is alleen maar verder gegroeid. De internationale aantrekkingskracht op artiesten, deelnemers en publiek is om die reden groot, zo blijkt ook uit de editie 2017, waarin 17.966 bezoekers bereikt worden. Publiek en professionals laten zich onverminderd positief uit over het programma van het festival.

Dansvoorstellingen 2017
Summer Dance Forever zette in 2017 vooral in op de verdere verdieping van het theaterprogramma en de verdere diversificatie van het publiek dat daarbij mogelijk is.

De inzet resulteert in een eerste editie van een volwaardige wintereditie waarin ook de dansvoorstellingen een prominentere plaats krijgen (met o.a. 2 Nederlandse premières). De wintereditie wordt opgebouwd als het jongere zusje van de zomereditie waarbij alle facetten die tijdens de zomer aan bod komen ook in de winter worden aangeboden. Zo wordt een grotere continuïteit gewaarborgd en kan werk gemaakt worden van de ambitie om voor urban dans, als betrekkelijk onbekend podiumkunstgenre, een lans te breken en daarvoor nieuw publiek te kweken. De voorbeschouwing in de Telegraaf dekt de lading; voorproeven van de zomer. In de NRC bijlage gewijd aan honderd jaar Piet Mondriaan en de Stijl, verbeeldt Joyce Roodnat aan de hand van de battle House Dance Forever hoe Mondriaan gedanst zou hebben.

Diezelfde ambitie om tot verdieping van het programma te komen en tot verbreding van het urban danspubliek[1] te komen, resulteert in de zomer in een festival dat de eerste zes dagen elke avond een theateravond met dansvoorstellingen aanbiedt. Daardoor wordt het aanbod niet allen verbreed maar vooral verdiept en zet het festival voorzichtig de eerste schreden naar een parallelle programmaring in verschillende zalen.

Doel is niet de schaalvergroting van het bestaande aanbod in Summer Dance Forever en navenant meer toeschouwers te trekken, maar meer dansvoorstellingen met theatrale zeggingskracht te presenteren; een grotere nadruk op artistiek inhoudelijke kwaliteit; meer makers met een sterkere theatrale inzet, choreografen met dramaturgische kwaliteiten, dansvoorstellingen met meer gebruik van techniek, licht, decor en kostuums waarbij dansvoorstellingen ook bij het publiek aan expressie kunnen winnen. Niet op de laatste plaats vertonen wij naast de twee, inmiddels traditionele Summer Dance Forever ‘best of’ avonden langere voorstellingen integraal zodat niet aan zeggingskracht wordt ingeboet. In totaal worden negentien dansvoorstellingen gepresenteerd: waarvan 1 wereldpremière, 1 Europese première en 14 Nederlandse premières.

Winter editie

 • Philippe Almeida – Boots (Nederlandse première), Paradiso Amsterdam
 • Paradoxal – Fighting Spirit (Nederlandse première), Paradiso Amsterdam
 • Eric Braflan – ClubIN Club’OUT, Paradiso Amsterdam
 • Showcase

Zomer editie

 • Opening: Wang & Ramirez – Everyness (Nederlandse première, 60 min) Stadsschouwburg Amsterdam[2]
 • Accrorap – Opus 14 (Nederlandse première, 60 min) DeLaMar Theater
 • S**t Kingz – Wabisabi (Wereldpremière, 30 min) DeLaMar Theater
 • Bandidas – Bodies and Soul (Nederlandse première, 17 min) DeLaMar Theater
 • Amala Dianor – New School (Nederlandse première, 20 min) DeLaMar Theater
 • Rabah Mahfoufi – Laisse moi danser (Nederlandse première, 25 min) DeLaMar Theater
 • Kilaï – Parasite (Nederlandse première, 30 min) DeLaMar Theater
 • Black Sheep – Wildcat (Nederlandse première, 30 min) DeLaMar Theater
 • Yaman – 1 millimetre au dessus du sol (Nederlandse première, 20 min) DeLaMar Theater
 • Tentacle Tribe – Origami Mami (Europese première, 30 min) DeLaMar Theater en Melkweg Theater
 • Dalton Jansen – The Double (Wereldpremière, approx 30 min) Melkweg Theater
 • Philipe ‘Physs’ Almeida – Weakness (Nederlandse première, approx 30 min) Melkweg Theater
 • Compagnie Uzumé – Descendance (Nederlandse première, approx 30 min) Melkweg Theater
 • Linda Hayford – Shapeshifting (Nederlandse première, approx 30 min) Melkweg Theater
 • Roy & Simon – Boredom 2.0 (approx 30 min) Melkweg Theater
 • Kindervoorstelling MBS-school of arts (showcase approx 15 min) Paradiso Amsterdam
 • Showcase Junadry Leocaria (approx 15 min) Paradiso Amsterdam
 • Shocase T-Stacks (aprox 15 min) Paradiso Amsterdam

Zie voor een korte video recap(itulatie) van de voorstellingen uit de zomereditie: https://vimeo.com/256847187(wachtwoord SDF2017).

Persberichten:

In de winter wordt met Boots van Philippe Almeida navolging gegeven aan de voorstelling Toyi Toyi van Hors Serie met leden van de Via Katlehong Dance Company uit het township Kathlehong in Zuid Afrika die enkele maanden daarvoor in de zomer van 2016 tijdens Summer Dance Forever te zien was. Waar Toyi Toyi de gelijknamige protestmars als uitgangspunt neemt, is dat de Gumboot-dans in Boots. In Boots brengt choreograaf Philippe Almeida, alias Physs, de Gumboot cultuur uit de mijnen van Zuid Afrika samen met westerse hiphop. Beiden komen voort uit een bewegingen die gemarkeerd worden door strijd en de hang naar bevrijding. Gumboot is het gecodeerde antwoord van mijnwerkers op het verbod op communicatie in donkere en in de regel ondergelopen mijnen. Praten met rubberen laarzen, beter bekend als gumboots, waarmee en passant ook het verbod op drummen omzeild werd. In Fighting Spirit van Paradoxal (choreograaf Babson Ousmane Sy) stijgen acht danseressen boven zichzelf uit door popping, locking, hype, top rock, new style, waacking, dancehall en verschillende traditionele Afrikaanse dansstijlen te integreren in een voorstelling waarin House de basis vormt en uitdrukking gegeven wordt aan wie en wat zij zijn, de belichaming van een krachtige vrouwelijke karakters. Eric Braflan keert met ClubbIN Club’OUT na de goed ontvangen wereldpremière tijdens Summer Dance Forever afgelopen zomer, voor de tweede maal terug naar Amsterdam. Een voorstelling waarin een fusie van House, Voguing, Hiphop en Waacking de verschillende club-scenes verkent.

Wabisabi werd in opdracht van Summer Dance Forever door de Sh*t Kingz, een van de meest gerenommeerde Japanse gezelschappen gemaakt, en gezien het grote succes voor de editie van 2019 uitgewerkt tot een dansvoorstelling van een uur. Met name interessant blijkt de weinig Eurocentrische of Westerse kijk op het maken van een dansvoorstelling, hetgeen tot een zeer frisse en oorspronkelijke ‘Andere’ aanpak leidt.

Van origine werden de twee ‘best of’ avonden in de zomereditie zodanig opgezet dat verschillende gezelschappen gepresenteerd konden worden. Tijdens deze avonden wisselen theater, entertainment, showcases, kunst en ‘pulp’ elkaar in hoog tempo af. Dat alles met het doel de veelzijdigheid en rijkdom van urban danstheater over het voetlicht te brengen. In 2017 ligt de nadruk daarbij nog meer op de artistieke inhoudelijke kwaliteit. In de samenstelling van het theaterprogramma is niet alleen gekeken naar aspecten als zeggingskracht, urgentie en uitzonderlijkheid en hoe deze dansvoorstellingen zich verhouden tot de meest recente ontwikkelingen in de urban dans, maar tevens naar een balans tussen de verschillende stukken onderling. Zo is New Comtemporary of conceptuele hiphop terug te zien in voorstellingen als Everyness, Descendance, Origami Mami, New Roots, Parasite en zelfs Boredom 2.0. In stukken als Legacy en Bodies and Souls wordt uitdrukkelijker gekozen voor een ‘showcase-vorm’ (het blijft wel theater!) terwijl het Japanse Wabi-Sabi met beiden speelt. Het zijn de grondstoffen voor het dominante thema in Let Me Dance!, Weakness and 1 mm au Dessus du Sol; het vraagstuk over de kunst van het maken en hoe trouw te blijven of recht te doen aan de cultuur waaruit men voortkomt en die men wil vertolken; de doorlopende discussie in de urban dansgemeenschap hoe een hedendaagse dansvorm te ontwikkelen zonder concessies te moeten doen aan heersende conventies of afbreuk te moeten doen aan de urban danscultuur als voedingsboden en inspiratiebron.

De aanpak is succesvol! Dat vertaalt zich artistiek inhoudelijk in zeer goede voorstellingen die allen goed ontvangen worden. Nieuw is het dansprogramma in de theaterzaal van de Melkweg met intiemer programma in kleine bezetting van veelal jonge makers. Het is de eerste stap naar een parallelle programmering tijdens het festival. Naast de opening in de Stadsschouwburg zijn ook de dansvoorstellingen in de Melkweg die als opmaat voor de avond gepresenteerd worden, allemaal uitverkocht.

Wij noteren naast het succes van vrijwel alle 22 dansvoorstellingen tijdens Summer Dance Forever twee minpunten:

–           Opus 14 van Accrorap dat met zestien dansers, mede door een andere personele bezetting, in de uitvoering ondermaats is. Dat is in onze ogen problematisch en zeer onbevredigend gezien het feit dat het stuk opgezet is als een corps de ballet. Die kritiek wordt bevestigd door verschillende gelouterde hiphop professionals die aan het festival deelnemen. Het zou een uitgebreide toelichting niet waard zijn ware het niet dat de vaderlandse pers die de avond daarvoor nog kritisch is over de openingsvoorstelling Everyness van Wang en Ramirez en zich daar niet helemaal goed raad mee weet[3] – vermoedelijk vanwege het hedendaagse karakter van de voorstelling, waardoor het wellicht moeilijk te plaatsen is – lovend is over Opus 14. Dat neigt in onze ogen naar een dubbele standaard waarbij artistieke merites verschillend gewaardeerd worden: hiphop (Opus 14) hoeft in die lezing niet uitmuntend uitgevoerd te worden en mag ongestraft clichés aan elkaar rijgen. In onze ogen een gevaarlijke reflex, mede gezien de status van Accrorap dat samen met Kafig sinds tientallen jaren een dominante positie inneemt in het Franse podiumkunstlandschap (als urban gezelschap en urban productiehuis) en op dit gebied een van de belangrijkste Franse exportproducten is. Die reflex zie je ook terug in de wijze waarop theaters wereldwijd urban dansvoorstellingen programmeren, waarbij de keuze in de regel wordt ingegeven door de herkenbaarheid van het gezelschap en de herkenbaarheid van het repertoire. Met betrekking tot Franse gezelschappen betekent dit, zelfs voor Franse schouwburgen, vaak een keuze uit slechts twee, in onze ogen behoudende smaken: Accrorap of Kafig.

 • De voorstelling Let Me Dance! van Rabah komt tijdens de tweede overzichtsavond in het DeLaMar

theater niet goed tot zijn recht. De experimentele opzet van de voorstelling was beter tot zijn recht gekomen met een staand publiek, in een club of concertzaal zoals de Melkweg of Paradiso, en niet zittend in het DeLaMar Theater.

De bredere publieksmix mag dit jaar ook een succes genoemd worden. Het vormt een belangrijke reden voor Summer Dance Forever om graag met verschillende theaters samen te werken: elk theater heeft tevens zijn eigen publiek. Waar de opening in 2014 in de Stadsschouwburg vooral nog uit een jong en cultureel zeer divers publiek, in andere woorden voornamelijk uit battle publiek bestond, zien we bij de opening in 2017 een bredere mix waarbij het danspubliek van Julidans en de Schouwburg niet ontbreken en ook gezinnen ons gedurende de rest van het festival weten te vinden. De ambitie om een breed en veelal nieuw publiek voor deze dansvoorstellingen te vinden wordt gestaag werkelijkheid (dit laatste werd bij de opening van de wintereditie op vrijdag 2 februari 2018 in de Stadsschouwburg wederom bevestigd).

Mede mogelijk gemaakt door het coöperatie-fonds van de Rabobank wordt ook dit jaar veel energie gestoken in het bereiken en mobiliseren van jongeren voor wie het bezoeken van een festival in de stad geen vanzelfsprekendheid is. De battles zijn veruit favoriet. Om deze groep ook te verleiden om naar het theaterprogramma te komen, kunnen zij de gratis kaarten die door het coöperatie-fonds beschikbaar zijn gesteld in de Stadsschouwburg of het DeLaMar theater ophalen. Die aanpak werkt goed, nog niet eerder werden de voorstellingen zo goed bezocht door deze groep. Via de Stichting Don Bosco Jonathan werden dak- en thuisloze jongeren en tienermoeders bereikt, via No Limit, de 5 ‘o Clock School, de Kids van Oost, Solid Ground Movement en de battles in het Bijlmerparktheater werden jonge dansers verleid om Summer Dance Forever te bezoeken en aan het festival deel te nemen.

Wetende dat ons programma voor velen nieuw is vragen wij bezoekers elk jaar om een reactie. Wat werkt er beter dan deze op camera te zetten direct na de voorstelling? Bewust of onbewust koos onze jonge interviewer van dit jaar om reacties bij oudere bezoekers (die vaak de voorstellingen met kinderen bezoeken). Het levert mooie reacties op uit de eerste hand: https://vimeo.com/256768438/4b699c7b3d. De reportage opent en sluit af met een cypher, een kring, van dansende bezoekers buiten het DeLaMar theater.

Het succes van onze ambities – geen schaalvergroting maar verdieping – laat zich ook getalsmatig uitwerken[4]. In 2016 bedraagt het totaal aantal bezoekers tijdens de zomereditie 13.417, in de zomer van 2017 zijn dit er 15.664. Een betrekkelijk kleine toename in betalende bezoekers. De recettes stijgen echter 126.644 euro in 2016 naar 167.185 euro in 2017. Een toename van ruim 40.000 euro bij een gelijk prijspeil. Het verschil laat zich vooral verklaren in een toename van de verkoop van dansvoorstellingen, het festivalonderdeel dat het meest uitgebreid werd.

Gedrukte pers. Summer Dance Forever werd goed bezocht door de pers. Voor een selectie van de belangrijkste artikelen zie: https://www.dropbox.com/sh/4nufrq00gpd8xkc/AADLjtyxzGLrJSq6FgZCBfj4a?dl=0

Online recensies, een selectie:

https://creators.vice.com/nl/article/xwgned/choreograaf-dalton-jansen-over-de-vastgeroeste-danswereld

https://www.theaterkrant.nl/recensie/opus-14/compagnie-accrorap/

https://www.theaterkrant.nl/recensie/theater-forever-1/bandidas-amala-dianor-japonism-rabah-mahfoufi/

https://www.theaterkrant.nl/recensie/theater-forever-2/tentacle-tribe-yaman-kilai-black-sheep/

Duiding dansvoorstellingen
Omdat urban danstheater voor veel bezoekers geen gesneden koek is, vormen het programmaboekje, de voorbeschouwing, de nabeschouwing met artiesten en elke andere vorm van duiding van het programma een belangrijk onderdeel het theaterprogramma. Zo hebben de avonden een host in de persoon van Andrew Makkinga (NPO en o.a. presentator van North Seas Jazz) die als MC de voorstellingen introduceert en afsluit met een Q&A.

In de aanloop naar het festival worden alle kaartkopers direct geadresseerd over deze onderdelen. De voorbeschouwingen in de Stadsschouwburg en het DeLaMar theater vindt buiten de theaterzaal plaats en worden zeer gewaardeerd. In de Melkweg vindt de voorbeschouwing bij gebrek aan ruimte, noodgedwongen in de theaterzaal plaats, waardoor deze voor iedereen wordt. Dat blijkt niet de beste zet te zijn. Niet iedereen wil van tevoren horen waar de voorstelling over zal gaan, wat de achtergronden zijn of wat deze behelst. Zo vertelt een bezoeker dat de magie van Descendance (frans voor zwangerschap) verdween na in de voorbeschouwing reeds zoor zichzelf beelden te hebben gemaakt van de voorstelling. Het leert ons dat de voorbeschouwing altijd facultatief aangeboden moet worden in een aparte ruimte.

Het programma in 2016 was dermate uitgebreid en lang dat de animo voor de Q&A na de voorstelling minimaal was. De avonden zijn ver na 23:00 uur afgelopen, het is voor veel bezoekers simpelweg te laat. In 2017 wordt dat ondervangen door de Q&A onder leiding van presentator Andrew Makkinga direct na de voorstelling voor het podium plaatst te laten vinden. Dat pakt na de opening van Wang en Ramirez in de Stadsschouwburg goed uit. Het grootste deel van de uitverkochte zaal blijft zitten om meer te horen over de voorstelling.

Op de eerste avond in het DeLaMar theater pakt dat ongelukkig uit. De avond kent vier voorstellingen en alle artiesten voor de bühne uitnodigen voor een Q&A blijkt onwerkbaar. Veel bezoekers blijven in nieuwsgierig in de zaal zitten, maar gezien de massale opzet met alle artiesten en het late tijdstip komt een goede Q&A helaas niet van de grond. Dat wordt de volgende avond in het DeLaMar theater sterk verbeterd door slechts twee choreografen voor het podium uit te nodigen en niet alle dansers en choreografen. Daardoor kan voor het nog aanwezige publiek een boeiend vraaggesprek ontstaan met de twee jonge vrouwelijke choreografen, Sandrine Lescourant van compagnie Kilai en Emmanuelle Le Phan van Tentacle Tribe die eerder die avond werk presenteerden.

Het seminar (toegang gratis) over hiphop theater kent wegens succes in 2017 dezelfde opzet als in 2016 en wordt wederom zeer goed bezocht, de zaal zit bomvol. Helaas moet onze gelauwerde moderator en FunX Radio host Shay Kruger kort voor het seminar wegens familieomstandigheden afzeggen. Een andere gelauwerde moderator blijkt op korte termijn niet vindbaar. Vervanging wordt gevonden in de nog jonge Stefanie Sarah. Gezien de omstandigheden kiezen wij er voor het seminar door te laten gaan en Stefani Sarah, die eerder in de week enkele voorbeschouwingen en Q&A’s voor haar rekening nam vlieguren te laten maken zodat zij zich als moderator kan ontwikkelen. Door de wisseling van moderator wordt niet het niveau gehaald dat eerder met Shay Kruger en Andrew Makkinga tijdens het seminar haalbaar bleek. Desalniettemin is de uitkomst positief, mede door de honger van de zaal en de enthousiaste festival sfeer die aanwezig is.

Daarnaast werd deze editie van het festival uitgebreid met de wereldpremière van de Arte documentaire GROUNDS over de ontwikkeling van de urban dansscene in Parijs (toegang gratis). Ook hier is de belangstelling zeer groot en de zaal uitverkocht.

Forever Battles
Vanaf 2013 was het internationale deelnemersveld aan de Forever battles dermate sterk dat deze aangemerkt kunnen worden als officieuze wereldkampioenschappen in de desbetreffende disciplines. Dit heeft zich sinds 2013 onverminderd voortgezet en draag in grote mate bij aan de populariteit van het festival.

De reputatie van het festival is zo groot dat de absolute wereldtop, of wie daar een gooi naar wil doen, vanuit verschillende continenten op eigen kosten naar Nederland vliegt om aan de Forever battles deel te nemen. Het is een van de redenen waarom er geen limiet wordt gehanteerd voor de deelname aan de Forever battles; dansers die op eigen kosten uit bijvoorbeeld Los Angeles, Japan, Brazilië, Algerije of Kazachstan komen (dat zijn er velen!) worden niet geweigerd. In tegenstelling tot andere evenementen wordt geen enkele deelnemer (professioneel of niet) aan dit onderdeel betaald om mee te doen. Er is bij Forever geen koninklijke bovenlaag met superdansers wier deelname gegarandeerd is (door bijvoorbeeld wildcards te gebruiken). Iedereen begint op hetzelfde punt; sinds 2015 door deel te nemen aan de preselecties. Door deze vernieuwde opzet kunnen meer deelnemers meedoen. Dat gegeven komt het festival ten goede, het versterkt de aanzuigende werking, drijft de kwaliteit en de reputatie van Summer Dance Forever op en maakt dat niemand uit het internationale circuit uiteindelijk wil ontbreken.

Dit jaar is de internationale toeloop, vooral tijdens de zomer editie groter dan ooit tevoren. Vooral de internationale deelname aan House Dance Forever en Hiphop Forever in Paradiso doet ons versteld staan; de rij is lang en verdwijnt buiten om de hoek van het gebouw. Voor House Dance Forever schrijven zich 325 dansers in, aan Hiphop Forever nemen 489 dansers deel (814 in totaal voor beide preselecties die op dezelfde dag na elkaar plaats vinden. Omdat deelnemers uit de hele wereld komen, wordt niemand geweigerd). Ter vergelijking in 2015 waren dit respectievelijk 140 (House) en 202 (Hiphop) deelnemers. In de zomer van 2017 moeten in de voorronde, in een middag en avond in totaal 814 dansers het beste van zichzelf laten zien. Wij lossen het probleem ter plekke op door dansers per twee op te laten opkomen bij de preselecties om in dezelfde tijd twee keer zoveel dansers een podium te kunnen bieden. Dat pakt verbazend goed uit, mede omdat met twee dansers op de vloer, in de cypher, voor de jury intuïtief al een battle ontstaat in de preselectie.

Iedereen doet mee en alhoewel dat betekent dat het niveau kan verschillen, is de kwaliteit tijdens de finales ongekend hoog. Zoals Joyce Roodnat in het NRC optekent is elk tweekamp een proeve van geïmproviseerde dans. Niemand weet wat de deejay zal draaien, elk track is onder de minuut; in die veelvoud aan muziek dat een gelaagd complex oplevert aan uiteenlopende beats, basslijnen, syncopische tegenritmes, vocalen en verschillende klankkleuren (die voortgejaagd uit een rijk spectrum aan arrangementen – dat van violen tot hout en koper de hele orkestbak bestrijkt als ook wat er aan digitale klanken uit een Roland TR 909 getoverd kan worden): uit die complexe mix improviseren de dansers ter plekken, als in een flow, hetgeen de deejay verbeeldt. Roodnat leert van de MC en al kijkend naar de battle en de wijze van jureren, dat de goeie danser naar de kern van een beweging zoekt en de essentie van het eigen dansende lichaam: “Extatisch is goed, maar een beweging is liefst compact – en dat is moeilijker naarmate je groter bent. Maar lukt het, dan is het geweldig. Zoals Kwame – een lange jongen, te lang eigenlijk om bewegingen samen te ballen. Maar hij volgt de muziek alsof alles aan hem stroomt, viriel dansend en teder wiegend, sierlijk als een kraanvogel. Of de zware Bembika. Zijn voeten bliksemen, terwijl hij zijn lichaam onwaarschijnlijk kalm houdt. Hij explodeert, hij implodeert. Hij maakt van zijn postuur zijn voordeel.”

Workshops en masterclasses
Dit onderdeel waarbij deelnemers louter door de aanwezig wereldtop gedoceerd wordt blijft mateloos populair. In 2015 is het aantal workshopdagen in de zomer teruggebracht van vier naar drie dagen, waardoor het festival in augustus voor de deelnemers meer in balans komt. In 2015 worden in de zomer 1753 workshop en masterclass kaarten verkocht. In augustus 2016 worden 1768 workshop en masterclass kaarten verkocht. Tijdens de zomer van 2017 worden 2.163 kaarten verkocht voor de workshops en masterclasses. Het niveau van docenten is ongekend hoog. Zij behoren stuk voor stuk tot de absolute wereldtop. Aan de leerlingen worden geen instap eisen gesteld. Iedereen kan mee doen: van beginners tot professionals. Die opzet blijkt goed te werken in de praktijk, zo blijkt ook uit de toenemende aantal deelnemers tijdens de zevende zomer editie dat in totaal 68 workshops telde. Het aandeel workshops tijdens de wintereditie blijft met 14 workshops gelijk.

Publiek
De Bezoekersaantallen zijn zondermeer goed te noemen. In het projectplan voor de zomereditie van 2017 is hieromtrent de volgende ambitie omschreven: “In 2016 bereikt het festival 13.417 bezoekers. In 2017 Summer Dance Forever wil het festival ten minste 13.500 bezoekers; waarvan 12.000 betalende en 1500 vrij (gratis zijn het kinderprogramma en de rollerdisco in het Vondelparktheater en het seminar in de Melkweg), het festival werkt er hard aan om toch reeds dit jaar 15.000 te behalen”. Het werden er uiteindelijk 15.653, waarvan 13.076 betalende bezoekers, 1.075 genodigden en 1500 bezoekers van de gratis programma’s (gratis programma’s: programma in de Vondelpark, de Wereldpremière van de Arte documentaire over Urban Dans uit Parijs, het seminar en de drie opeenvolgende afterparties na de workshops in de kelder van Paradiso).

Ook de wintereditie van 2017 wordt met een extra theaternacht goed bezocht; 2303 bezoekers, waarvan 182 genodigden en 2121 betalende bezoekers.

Het totaal aantal bezoekers in 2017 komt daarmee op 17.956 bezoekers waarvan 15.197 betalend. Het aantal van 15.426 bezoekers bezochten de dansvoorstellingen, de battles en muziekuitvoeringen tijdens de clubnachten; 2530 bezoekers namen deel aan de workshops en masterclasses.

Publieksprofiel
Met betrekking tot het doelgroepen die het festival wil bereiken is ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. De grootste publieksgroep bestaat uit nieuw, jong en cultureel divers publiek tussen de veertien en de dertig jaar, veelal van niet-westerse afkomst.

 • Op hoofdlijnen is het publiek in inmiddels in vier publieksprofielen te onderscheiden:
 • Het grootste deel van de toeschouwers bestaat uit urban dansliefhebbers. Het merendeel is zelf als urban danser actief, anderen zijn passieve dansliefhebbers. Gemiddelde leeftijd tussen veertien en dertig jaar en van cultureel zeer diverse afkomsten.
 • Dan is er de bredere groep dansliefhebbers die steeds beter bereikt wordt. Denk hierbij aan het Julidans en Stadsschouwburg publiek dat graag dansvoorstellingen bezoekt. Maar ook het dans- en musical- publiek van het DeLaMar theater en Carre wordt steeds beter bereikt. De leeftijdscategorie is hier van achttien jaar tot vijfenzestig plus.
 • De derde groep kan samengevat worden als algemeen publiek. Zo wil Summer Dance Forever een programma zijn voor de hele familie (aangemoedigd door het succes van televisie-competities), maar ook theater publiek bereiken door een onconventioneel programma in traditionele theatersetting te programmeren. Voorts wordt publiek geprikkeld dat geïnteresseerd is in nieuwe culturele ontwikkelingen en nieuwe programma’s wil ontdekken. De leeftijdscategorie is in deze groep breder, van 8 tot 65 jaar.
 • Dan is er ook een grote groep liefhebbers van nieuwe grootstedelijke cultuur, anders gezegd hiphop en urban cultuur, waarvan dans een belangrijk onderdeel vormt. Ook hier is het bereik divers: van ‘oudere’ liefhebbers tot jonge scholieren. Gemiddelde leeftijd tussen de veertien en dertig jaar en van cultureel zeer diverse afkomsten.

Publieksonderzoek
Tijdens het festival zijn bezoekers geïnterviewd en werden emailadressen verzameld voor vervolgonderzoek. Met deze gegevens wil Summer Dance Forever haar publieksonderzoek verdiepen en de band met haar publiek verstevigen en verbeteren. Daarnaast houdt Summer Dance Forever de vinger aan de pols door de opmerkingen te analyseren die worden achtergelaten op haar social mediakanalen en you tube kanalen (met miljoenen hits).

Om op dit gebied een sterke professionaliseringsslag te maken, sluit Summer Dance Forever zich in 2017 met een aantal zelf ingebrachte vragen aan bij het publieksonderzoek van Fonds21 en het VSB-fonds. Het onderzoek werd uitgevoerd door GfK. Tijdens het programma worden zoals hierboven vermeld bezoekers geënthousiasmeerd om aan het onderzoek deel te nemen en worden daartoe emailadressen verzameld.

Alhoewel een groot deel van onze bezoekers (5910) direct gemaild wordt en uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen levert dit slechts een handvol respondenten op en wordt de benodigde minimumaantal van 100 respondenten bij lange na niet gehaald waardoor de onderzoeksdata niet goed geïnterpreteerd kunnen worden. Een grote streep door de rekening. Overleg met Fonds21 leert dat wij hier niet alleen in staan. Wij bezinnen ons met Fonds 21 en het VSB-fonds hoe dit tijdens een volgende editie wel tot een succes te kunnen maken.

SWOT Analyse

Sterkten

 • Het unieke format van de Forever battle drijft de kwaliteit en de reputatie op.
  Summer Dance Forever is het resultaat van een eigen interpretatie van de moeder aller urban-dansfenomenen: de battle. Dansers nemen het uiteindelijk op tegen de internationale jury, die bij andere battles doorgaans aan tafel blijft zitten. Dit trekt dansers uit de gehele wereld aan. Want wie een Forever battle wint, vestigt wereldwijd zijn naam. Dat gegeven drijft de kwaliteit en de reputatie van Summer Dance Forever op, en maakt dat niemand uit het internationale circuit uiteindelijk wil ontbreken.
 • Iedereen kan deelnemen.
  Om deel te kunnen nemen aan de battles, dient een danser zich te plaatsen in de preselecties. Iedereen kan deelnemen aan de preselecties en ten overstaan van de jury laten zien wat ze in huis hebben. Dansers van over de hele wereld reizen naar Amsterdam voor deze kans. Om alle dansers een plek te kunnen blijven bieden, is er in 2016 gekozen voor het opsplitsen van de preselecties en battles over twee dagen. Het aantal deelnemers blijft nog ieder jaar toenemen. In tegenstelling tot andere evenementen wordt geen enkele battle deelnemer (professioneel of niet) betaald om mee te doen.
 • Het internationale karakter van de bezoekers houdt artistieke niveau hoog.
  Het uitzonderlijke hoge artistieke niveau van Forever als internationale competitie blijft op niveau door deelname van dansers uit de gehele wereld. Deelnemers nemen de moeite om op eigen kosten uit bijvoorbeeld Amerika, Japan, Zuid Korea, Rusland, Congo en Brazilië te komen.
 • Reputatie als presentatie podium is groot en groeiende.
  Sinds 2015 staat Summer Dance Forever onder professionals bekend als een van de beste presentatie-podia voor urban dansvoorstellingen. Op weinig andere plekken in de wereld kun je op de nationale podia van dat land een diversiteit aan voorstellingen zien zoals bij Forever, zeker met een dermate kwaliteit van de productie en publieksopbouw.
 • Ruim aanbod van hoge kwaliteit workshops.
  Ook de reputatie als hofleverancier van uitmuntende docenten die tot de wereldtop behoren en een ruim aanbod aan hoogwaardige workshops is groeiende; van 500 verkochte workshopkaarten in 2011 tot bijna 1800 deelnemers in 2016. Veel bezoekers volgen workshops van 10 uur ‘s ochtends tot en met 10 uur ‘s avonds, om maar zoveel mogelijk van de aanwezige docenten te leren.
 • Forever is een sterk online merk.
  De online verspreiding van Forever materiaal is groot, het aantal fans en volgers blijft ieder jaar groeien en gezien het niveau van engagement (interactie) op de social media kanalen is er echt sprake van community opbouw. Forever zet al een aantal jaren sterk in op een strategische opbouw van haar kanalen, die vooral leunt op relevante content van hoge kwaliteit en die snel online komt.
 • Stadsfestival dat Amsterdam internationaal op de kaart heeft gezet als urban dansstad.
  Summer Dance Forever is in de bestaande internationale urban dans agenda of route die jongeren in de zomer volgen een van de weinige urban dansevenementen dat zich in de stad afspeelt. In tegenstelling tot alle grote festivals die zich ’s zomers in Nederland in de weilanden afspelen, profileert Summer Dance Forever zich nadrukkelijk als stadsfestival. De culturele infrastructuur van Amsterdam oefent grote aantrekkingskracht uit. Amsterdam is door de organisatie van Forever battles en Summer Dance Forever, in slechts een aantal jaren tijd internationaal op de kaart gezet als urban dansstad.
 • Unieke programma-mix.
  Summer Dance Forever is wereldwijd een van de zeer weinige urban dansfestivals met een breed programma dat zowel workshops, battles én podiumkunstvoorstellingen biedt. De programma-mix is op de aangeboden schaal uniek te noemen.
 • Goed nationaal en internationaal netwerk.
  Summer Dance Forever heeft een sterk netwerk in de nationale en internationale urban dansgemeenschap. Internationaal wordt er samengewerkt met onder meer Juste Debout (Frankrijk), Breakin’ Convention (Engeland), Street Star (Zweden), BOTY (Duitsland), The Week (Italie) en Respect My Style (België), Hop Festival (Barcelona) Trax (St Etienne), Karavelle (Lyon), Calypso (Parijs), LaVillette (Parijs), Festival La Rochelle (La Rochelle). In Nederland is er contact met en wordt er samengewerkt met festivals en organisaties zoals IBE (Heerlen), Amsterdam Dance Centre (Amsterdam), ISH (Amsterdam), Hiphoplab 040 / Dynamo (Eindhoven), Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Tilburg), ROC Amsterdam, ROC Midden-Nederland (Utrecht), Urban House Groningen en verschillende dansscholen in het land.
 • Sterke partners: Paradiso, DeLaMar Theater, Stadsschouwburg Amsterdam, Academie voor Theater en Dans, Melkweg.
  De partners van Summer Dance Forever zijn allen in hun eigen veld een sterk merk, hetgeen ook afstraalt op Summer Dance Forever. De aangetrokken internationale urban dans-artiesten en -sleutelfiguren zijn onder de indruk van de uitstraling van de locaties, de kwaliteit van het publiek en de mate van professionaliteit. De hoofdlocatie voor de battles, Paradiso, is laagdrempelig, bereikt een groot, breed publiek en wordt door een grote achterban gevolgd. Op het gebied van het theaterprogramma wordt ten aanzien van de theater faciliteiten in de Stadsschouwburg en DeLaMar theater hetzelfde gezegd. En als workshoplocatie is de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten niet te evenaren.

Zwakten

 • Relatief onbekend bij algemene publiek.
  Summer Dance Forever is internationaal binnen de urban dance scene een gevestigde naam geworden, maar is nog relatief onbekend bij het algemene publiek. Met iedere editie bouwt Summer Dance Forever aan haar (naams)bekendheid.
 • Urban dans is nog niet volgroeid en wordt vaak nog als artistiek ‘onvolwaardig’ gezien.
  Urban dans staat als podiumkunst aan het begin van haar ontwikkeling en is ondanks de populariteit van televisiecompetities relatief onbekend onder een grote doelgroep. Daarnaast wordt urban dans door het hedendaagse theaterpubliek vaak nog als artistiek ‘onvolwaardig’ gezien. Er komt langzaamaan wel steeds meer aandacht voor urban dans als volwaardige podiumkunstvorm; op festivals en podia in de hedendaagse dans wordt steeds meer urban geprogrammeerd en gerenommeerde hedendaagse choreografen ‘flirten’ al vaker met deze cultuur. Summer Dance Forever staat aan de bakermat van deze ontwikkeling, waardoor het tevens een grote kans biedt voor het festival om haar positie hierin te claimen.
 • Publiek urban dans is niet gewend te betalen voor kwaliteit.
  Betaalde inhoud staat in het digitale-tijdperk onder druk, dat gaat zeker op voor een groot deel van het beoogde publiek van Summer Dance Forever. Dit gegeven is van toepassing op alle programma-onderdelen, maar vooral op de podiumkunstvoorstellingen. Het presenteren van dansvoorstellingen is relatief duur. De prikkel bij een groot deel van het Summer Dance Forever publiek om daar meer entreegeld voor te betalen, is niet sterk ontwikkeld.
 • Zoeken naar evenwichtige balans tussen kenners en nieuw publiek.
  De balans in het publiek tussen kenners en nieuw publiek moet zich nog evenwichtiger ontwikkelen. Naarmate het festival aan naamsbekendheid wint en een deels toegankelijker programma neerzet, zal meer nieuw en algemeen publiek aangetrokken worden. Dit heeft de groei van het festival de afgelopen jaren ook al laten zien. De grote opgave waar Summer Dance Forever de komende jaren voor staat is om te kunnen blijven groeien en nieuw publiek aan te spreken, terwijl ze wel scherp blijft in haar programmering om de echte kenners te blijven bedienen. Het zijn namelijk die kenners, veelal dansers uit de underground urban dans scene, die de smaakmakers van het festival zijn en het mede eigenheid en kleur geven. Die evenwichtige balans in publiek uit zich ook in een evenwichtige balans in de publiciteit, waarbij verschillende publieksgroepen aangesproken worden op een bij hen passende wijze en programmaonderdelen apart gepromoot kunnen worden zonder het festival daarin te verliezen.
 • Partners worden niet geassocieerd met urban dans
  De hoofdlocatie van de battles, Paradiso wordt nationaal in eerste instantie geassocieerd met popmuziek en met performancekunst. DeLaMar Theater en Stadsschouwburg Amsterdam worden niet direct geassocieerd met urban dans. Aan de andere kant kunnen partners als DeLaMar Theater en de Stadsschouwburg Amsterdam wel een ‘kwaliteitsstempel’ zijn voor het reguliere theaterpubliek dat normaliter niet naar urban dans zou gaan.
 • Een nieuwe cultuur voor beleidsmakers.
  De wijze waarop Summer Dance Cultuur verschillende artistieke takken uit de urban dans cultuur samenbrengt is pionierswerk. Daarnaast is de artistieke inhoud en de cultuur van waaruit deze voortkomt onder beleidsmakers relatief onbekend.
 • De vele (neven)activiteiten maken heldere communicatie tot een uitdaging.
  Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de Forever ‘paraplu’, zoals de uitbreiding van de wintereditie, de samenwerking met Hiphop Games en eventuele nog te ontplooien internationale programma’s. De samenwerkingen met nieuwe partners biedt meer mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap en stelt de kwaliteit op scherp: iedere partner brengt weer een eigen artistieke expertise mee. Door gedurende het jaar zichtbaar te blijven, op andere momenten en in andere vormen, blijven we bouwen aan de Forever-community. Deze veelvuldigheid aan activiteiten om het eigenlijke festival heen kan echter ook voor verwarring zorgen bij ons publiek. Wanneer is iets een Forever programma, en wanneer valt het onder Summer Dance Forever? En hoe verhouden de verschillende partners en merknamen zich hiertoe? Samen met onze partners moet een helder communicatieprotocol op worden gesteld, waarbij ieders communicatiedoelstelling voldoende gehaald wordt en ons merk zo helder mogelijk blijft voor de eigen achterban.

 Kansen

 • Summer Dance Forever is een van de weinige aanbieders.
  De populariteit en het marktaandeel van urban dans als genre groeit, terwijl het aanbod aan podiumkunstzijde sterk achter blijft. Summer Dance Forever is een van de weinige partijen die de ontwikkeling van urban dans tot professionele podiumkunst als voornaamste speerpunt formuleert. Dat gegeven biedt kansen voor de profilering van Summer Dance Forever als first mover onder een groot, jong publiek.
 • Aansluiten bij internationale urban dansagenda.
  De aansluiting bij de internationale dansroute langs verschillende dansevenementen die in de zomer worden aangeboden biedt Summer Dance Forever in potentie een groot, jong en internationaal publiek. Elke zomer trekken duizenden liefhebbers (ook uit Nederland) langs verschillende internationale evenementen met het doel zich een of twee weken uitsluitend bezig te houden met de eigen artistieke affiniteit: urban dans. De positionering ten opzichte van andere evenementen wereldwijd is daarin van belang.
 • Wereldstad Amsterdam heeft grote aantrekkingskracht.
  De stad Amsterdam biedt in de profilering van Summer Dance Forever als stadsfestival grote kansen en oefent internationaal gezien grote aantrekkingskracht uit. De stad bezit een uitgebreide culturele infrastructuur en een veelzijdig aanbod.
 • Forever als curator.
  Forever is als merk onder kenners dermate sterk dat het de kans biedt podiumkunstvoorstellingen aan te bieden en te promoten onder een nieuw publiek. Forever wordt gezien als een autoriteit, in staat om een kwaliteitsstempel te geven aan voorstellingen voor een publiek dat anders niet of nauwelijks in het theater te vinden is.
 • Kansen voor cultureel ondernemerschap.
  Forever profileert zich in toenemende mate internationaal als sterk merk. Dat biedt meer kansen met betrekking tot het cultureel ondernemerschap; op midden tot lange termijn kunnen wereldwijd meer activiteiten georganiseerd worden waardoor het festival aan een bredere inkomstenmix kan werken.
 • Forever als graag geziene samenwerkingspartner.
  De unieke nationale en internationale positie en de inhoud van Summer Dance Forever maken dat veel nationale en internationale urban dansorganisaties graag de samenwerking met het festival zoeken.

 Bedreigingen

 • Grote publiekstrekkers bestaan nauwelijks.
  De relatieve onbekendheid met het genre als podiumkunst en de onbekendheid met de uitvoerende dansers of gezelschappen leidt tot de situatie dat er nauwelijks grote publiekstrekkers bestaan op dit vlak. Zalen verkopen niet als vanzelfsprekend uit, het blijft ontzettend hard werken om publiek op de been te krijgen.
 • Kapers op de kust voor het Forever concept.
  Concepten die door Forever zijn ontwikkeld zijn dermate succesvol dat er kapers op de kust liggen. Televisieproducenten zijn bijvoorbeeld eerder geneigd tot kopiëren dan tot samenwerking. Vooralsnog is het succes van Summer Dance Forever haar grootste bescherming, zeker binnen de scene van de urban dans.
 • Hoge verblijfskosten Amsterdam.
  De prijsontwikkeling ten aanzien van de hoge verblijfskosten in Amsterdam, na Londen een van de duurste steden ter wereld – ook Airbnb is relatief duur in Amsterdam, is een grote bron van zorg. Uit reacties van het Forever publiek op sociale media en de vragen die via de e-mail binnenkomen, is het duidelijk dat veel van de bezoekers grote moeite hebben met betaalbare overnachtingen te vinden.
 • Nieuwe evenementen met een commerciële insteek brengen de markt uit balans.
  Er worden wereldwijd nieuwe evenementen opgezet die de urban dans scene bedienen, met vooral een grote toename in China. Deze nieuwe evenementen hebben een commerciële insteek en zijn daardoor in staat een hoog prijzengeld uit te loven en juryleden en workshopdocenten forse gages te betalen. Hierdoor ontstaat een zekere concurrentie en druk op evenementen elders. Zowel juryleden, als workshopdocenten als dansers die kans maken op het prijzengeld, zijn ook op zoek naar manieren om hun livelihood beter te ondersteunen. De urban scene is ook nog niet zo gewend om goed te betalen.

Netwerk en stakeholders
Jaarlijks presenteert Summer Dance Forever minimaal een gezelschap uit Nederland. Dit jaar zijn dat Roy & Simon met Boredom 2.0 van Andre (Drosha) Grekhov en Dalton Jansen met The Double. Dalton Jansen werd intensief begeleid vanuit Summer Dance Forever waar zijn eerste voorstelling The Double in de kleine zaal van de Melkweg première gaat. Het collectief van Dalton Jansen wordt in najaar van 2017 door Summer Dance Forever voorgesteld als een van de kandidaten van de Hiphop Games, een choreografie prijs in battle vorm die door Summer Dance Forever en Spin Off naar Nederland werd gehaald en waarvan de voorronde in oktober plaatsvond in Dansmakers Amsterdam. The Double Collective wint niet alleen de Nederlandse voorronde in Amsterdam maar ook de finale in Frankrijk. De prijs bestaat uit een basisbedrag om een voorstelling te kunnen maken en intensieve begeleiding op maat waar Summer Dance Forever in samenwerking met Arttrack, de producent van de Hiphop Games, zeer intensief bij betrokken is. De intensieve begeleiding van jonge en opkomende makers behoort daarmee in toenemende mate tot het takenpakket van Summer Dance Forever. De begeleiding van Andre (Drosha) Grekhov is sinds de zomereditie van 2017 tevens aangeboord en wordt binnenkort verder uitgewerkt. In 2017 resulteert het internationale netwerk van Summer Dance Forever en de nauwere banden met buitenlandse festivals in de belangstelling voor The Double en Boredom 2.0 (in december 2017 is Boredom 2.0 mede daarom te zien tijdens het Hop Festival in Barcelona) en bij Karavel (Lyon) en het Calypso Festival (Parijs) voor de edities van 2018. Tevens is de interesse gewekt van Check La Rochelle (La Rochelle), Parc de La Villette (podium in Parijs) en Trax Festival (St Etienne) in Frankrijk en Breakin Convention (in London). De samenwerking met deze festivals en Parc de La Villette met wie Summer Dance Forever sinds enige tijd samenwerkt zijn in toenemende mate geïntensiveerd en krijgen ook steeds vaker formeel zijn beslag in de vorm van een officieel partnerschap. De wil van buitenlandse festivals en podia om via Summer Dance Forever Nederlandse gezelschappen of artiesten te boeken zegt iets over de internationale reputatie en rol van Summer Dance Forever in het internationale urban dansveld.

In Nederland wordt steeds nauwer samengewerkt met de 5 ‘o Clock School, zo was Summer Dance Forever nauw betrokken bij de eindpresentatie van de 5 ‘o Clock School in de Meervaart in juni 2017. Daarnaast worden voor studenten programma’s gemaakt om hen nauwer bij het festival te betrekken zodat de output groter is. Deze samenwerking wordt in 2018 geïntensiveerd. In 2017 is Summer Dance Forever tevens mede-initiatiefnemer van een nieuwe internationale dansopleiding in Amsterdam; European House of Dance (ofwel EHOD), een gecertificeerd BTEC opleiding, internationaal erkend, naar Brits model. EHOD is opgezet als een speciale opleiding toegespitst op urban dans. Het niveau van de BTEC opleiding ligt tussen het MBO en HBO niveau in. Het project werd mede geïnitieerd door het ROC Amsterdam dat de eerste onderzoeksfase financierde. De samenstelling of het curriculum van de opleiding is grotendeels door Summer Dance Forever geleverd. De programma’s van Summer Dance Forever blijven een rol spelen in de opleiding van studenten. De start van de opleiding is in september 2018. De belangstelling vanuit de Hoge School Amsterdam (Theaterschool) om delen van het programma af te nemen is groot.

Summer Dance Forever stelt alles in het werk om tot een goede mix van partners en sponsors te komen die mede investeren in een festival dat alle ingrediënten in zich draagt om binnen korte tijd uit te groeien tot het meest toonaangevende internationale urban dans festival in de wereld. Het festival is in 2017 ondersteund door: Amsterdams Fonds voor de Kunst (meerjarig), Fonds 21, VSB Fonds, Fonds Podiumkunsten (meerjarig), en het Prins Bernhard Cultuurfonds Landelijk. Het geheel aan nationale en internationale partners zegt iets over het bewezen draagvlak voor Summer Dance Forever en de maatschappelijke en culturele relevantie van het programma; een belangrijke indicator voor wat betreft de bestendigheid van het festival. Het brede spectrum aan partners is tevens onderdeel van de ambitie om een zo breed mogelijke inkomstenmix te creëren; maatschappelijk partners, budget neutrale of naar verhouding lucratieve programmaonderdelen, een online verdienstrategie en een overall sterke opbouw van het merk Summer Dance Forever.

Toelichting op de organisatie
Met de groei van het festival is het contingent vrijwilligers dat aan het festival wil werken eveneens groter geworden. Sommigen deden dat voor het eerst, anderen voor de zoveelste keer. Het enthousiasme, de toewijding en de kwaliteit van werken van deze groeiende groep vrijwilligers is opvallend en draagt in zeer positieve zin bij aan de kwaliteit en de bijzondere sfeer van het festival.

Summer Dance Forever wordt gedurende het jaar georganiseerd met een relatief klein team waarmee in de afgelopen jaren, met bescheiden middelen veel is opgebouwd. Mede door het succes en de schaalgrootte van 2017, met meer podiumkunstprogramma en navenant meer artiesten, is het afgelopen jaar onbedoeld, het uiterste van eenieder in ons team gevraagd. Dat noopt ons om in 2018 met name op productioneel en publicitair vlak meer uren in te zetten (dat verklaard de toename in de post personeel uitvoering in de begroting van 2018: van 119.085 euro in 2017 naar 156.917 euro in 2018, een toename van 37.832 euro.

Toelichting op de financiën
Het exploitatieresultaat is in 2017 € 29.052,- positief.  Dit positieve resultaat is voornamelijk ontstaan door hogere publieksinkomsten en door uitstel van educatieve werkzaamheden. Er is een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve ad € 2.733. Er is een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve ad €  26.319,-.

Deze toevoeging is bestemd om bepaalde educatieve uitgaven te financieren.

Het totale eigen vermogen is ultimo 2017 € 28.193,-. Het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten hebben de meerjarige subsidieaanvraag Kunstenplan 2017-2020 gehonoreerd. In totaal is er een bijdrage vastgesteld van € 177.310,-per jaar. Het bestuur is van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.
De vermogenspositie is  ultimo 2017 verbeterd. wel dient opgemerkt te worden dat dit grotendeels  een ncidenteel gevolg is  door de toevoeging aan de bestemmingsreserve in 2017. Voor de langere termijn blijft de organisatie afhankelijk van structurele financiering.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt €  1.874,- Het bestuur is van mening dat de stichting reserves moet aanhouden voor het financieren van incidentele en/of onvoorziene uitgaven en het betalen van vaste kosten van de stichting. Hiervoor dient zij naar de mening van het bestuur voorkeur een toereikend deel van de totale beheerlasten als algemene reserve aan te houden.

Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt  € 26.319,-. Dit saldo zal gebruikt worden voor de doelen zoals aangegeven bij de aanvragen van de meerjarige subsidies en zal de komende periode gebruikt worden om bepaalde educatieve uitgaven te financieren (het Timeline project, zie hiervoor tevens de toelichting op de beheerlasten).

De EIQ norm is ruimschoots behaald, Stichting Kindred heeft in 2017 een EIQ van 67,24%

Zoals eerder vermeld is de groei in recette opvallend en zeer positief te noemen. Een betrekkelijk kleine toename in betalende bezoekers, tegen een toename in recette van ruim 40.000 euro bij een gelijk prijspeil. Het verschil laat zich zoals eerdergenoemd, vooral verklaren in een toename van de verkoop van dansvoorstellingen. De toegangsprijzen voor deze voorstellingen zijn hoger dan die voor de battles. Een dergelijke stijging is tevens te zien in de toename aan merchandising.

Minder positief is het negatieve resultaat van Paradiso Amsterdam in 2017 dat Paradiso noopt in de co-productiebijdrage te korten en een kleinere bijdrage te leveren in de organisatiekosten. Met betrekking tot de bijdrage in de organisatiekosten is door Paradiso besloten slechts de kosten voor haar rekening te nemen van de twee medewerkers van Paradiso die voor Summer Dance Forever werken. Een bijdrage in de kosten van de productieleider, die niet meer in dienst van Paradiso is, werd door Paradiso geschrapt en is volledig voor rekening van Stichting Kindred gekomen.

De toename van het theaterprogramma met in 2017 tevens grotere gezelschappen laat zich teruglezen in de kosten voor reis, verblijf en per diems/catering die iets groter uitpakken. Met betrekking tot het in de hand houden van de reis en verblijfskosten is financieel veel gewonnen door hier iemand vanuit de organisatie voor vrij te maken die alle boekingen verzorgde. De toename in het aantal artiesten en gezelschappen in samenhang met de schaalgrootte van het festival verklaard tevens de verhoging in de administratieve kosten.

De uitkoop valt lager uit. Op dit vlak is de gun factor onder artiesten en gezelschappen groot. Velen willen aan Summer Dance Forever deelnemen en hanteren een lagere prijs dan gebruikelijk. De korting die wordt gegeven is substantieel. Met betrekking tot de theaterstukken wordt de korting gemotiveerd door de wil graag van het podium gebruik te willen maken dat Summer Dance Forever biedt. Zelfs voor Franse gezelschappen die altijd hebben mogen bogen op goede internationale presentatieplekken in eigen land is Summer Dance Forever een podium van formaat waar men graag gebruik van wil maken.

Met betrekking tot de activiteitenlasten personeel waren de kosten voor de juryleden in de verschillende battles niet apart opgenomen in de ingevulde online begrotingsmodel van het Fonds Podiumkunsten, maar waren deze opgenomen als onderdeel van de kosten voor de battles en daarmee opgenomen als onderdeel van de uitkoopsom voor de kernprogrammering. In de voorbereiding voor deze afrekening is na overleg met de administrateur besloten deze in de begroting op te nemen als jurykosten. Door de algemene prijsstijging zijn de prijzen hoger uitgevallen. Tevens is er in de wintereditie een extra theateravond georganiseerd.

De beheerlasten materieel zijn te laag opgenomen in de begroting tevens zijn de accountantskosten hoger dan begroot. Met betrekking tot activiteitenlasten materieel zijn de kosten voor educatie, het Timeline project fors lager. De bewerking, research, redactie, ondertiteling e.d. vindt achteraf na het festival plaats. De kosten hiervoor worden pas in 2018 verwacht. Het project behelsd een online encyclopedie waarbij tijdens het festival interviews worden opgenomen met alle grote dansers van naam. Omdat de bewerking achteraf plaatsvindt wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. De relatief dure live streaming is geschrapt, mede omdat wij inmiddels door de technologie zijn ingehaald. De betrekkelijk dure ‘Fabchannel’ studio in Paradiso kan uiteindelijk niet op tegen de flexibele low cost toepassingen waarvan zelfs bezoekers zich al bedienen om het festival met hun eigen telefoon over hun eigen mobiele abonnement live te streamen. Daarnaast zijn tevens de online pay per view workshops geschrapt. Technisch eveneens een dure aangelegenheid en inhoudelijk, zo bleek, een controversieel onderwerp onder workshop docenten die wij hebben getracht te contracteren. De aanvankelijke interesse van docenten bleek niet bestendig tegen de bezwaren die het debat onder vakgenoten losmaakte. Deze vrezen niet alleen voor ‘broodroof’ als gevolg van het verdringingseffect van het internet maar zijn daarnaast zeer begaan met het authentieke karakter van de eigen kunstvorm dat reeds op gespannen voet staat met een klassikale setting (dansen leer je op straat, in clubs en niet in een studio), laat staan dat dit nog eens virtueel aangeboden zou worden (online staat voor veel dansdocente erg ver af van de straat of de club, anders gezegd van de authentieke context waaruit deze dansvorm voortkomt).

De begroting 2018 is als bijlage bij dit bestuursverslag gevoegd.

Bestuurlijke samenstelling

 • Stichting Kindred onderschrijft de code culturele diversiteit, onze raison d’etre: gezien de grote culturele diversiteit van ons programma en publiek is de code culturele diversiteit zowel een fundamenteel uitgangspunt als een alledaagse realiteit waarmee wij vanaf het eerste begin werken.

De bestuurders van Stichting Kindred nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten. De stichting staat een transparante structuur voor. De inrichtingseisen van de Code Cultural Governance zijn leidend bij de inrichting en wijzigingen op bestuurlijk vlak.

Gezien de grotere verantwoordelijkheden bij een groeiend festival en de ambities zoals die zijn omschreven voor de kunstenplanperiode 2017 – 2020, wordt een grotere betrokkenheid van het bestuur verwacht. Om een cyclus van 3 bestuursvergaderingen per jaar te kunnen waarborgen werd eerder besloten het bestuur uit te breiden naar 5 leden. De cyclus van 3 bestuursvergaderingen beslaat twee financieel/inhoudelijke vergaderingen m.b.t. het lopende jaar: 1) vaststelling plannen/begroting 2) financieel/inhoudelijk jaarverslag – financieel inhoudelijke toetsing m.b.t. het meerjarenbeleid. In een derde vergadering (idealiter rond de zomer) komen inhoudelijke plannen in een vrijer kader met ruimte voor vergezichten, ruimer aan bod. Die opzet blijft ongewijzigd.

Suzy Blok (directeur Dansmakers) blijft voorzitter. In onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden zijn Barbara Doesburg (controller bij het Nationaal Ballet) en Edwin van Balken (directeur van de Theater Alliantie) benaderd. Zij zijn erg enthousiast. De verwachting is dat zij begin april 2018 formeel toetreden tot het bestuur.

De dagelijkse leiding ligt in handen van een driekoppige artistieke leiding bestaande uit John Agesilas, Luc Deleau en Kees Heus. De zakelijke leiding ligt in handen van Luc Deleau.

De honorering ligt ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn  onbezoldigd. Verder zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

De huidige statuten van Stichting Kindred dienen aangepast te worden aan de wensen van onze tijd. Zo wordt gewag gemaakt van het feit dat de aanstelling van bestuursleden slechts voorbehouden is aan Paradiso. Dit is ook in de ogen van Paradiso onwenselijk en achterhaald. Daarbij stelt de raad van bestuur van Paradiso zich op het standpunt dat in het voor directieleden en werknemers van Paradiso in onwenselijk is om zitting te nemen in het bestuur van Stichting Kindred. Daarnaast volstaat in de huidige statuten slecht een enkel bestuurslid om de stichting volwaardig te laten functioneren of een bestuursvergadering te laten plaatsvinden. Ook dit is onwenselijk. Stichting Kindred wil kunnen beschikken over ten minste drie en ten hoogste vijf bestuursleden. Besluitvorming tijdens vergadering kan slechts plaatsvinden wanneer ten minsten drie bestuursleden aanwezig zijn. Een andere aanpassing betreft de ANBI-status van Stichting Kindred waarvoor de voorwaarden beter in de nieuwe staturen verankerd dienen te worden. Aanpassing van de Statuten worden in het voorjaar 2018 bij de Baarnse notarissen doorgevoerd.

Summer Dance Forever in cijfers

Gerealiseerd

Aantal dagen: 14                                                     Bezoekers gehele festival

Preselectie battles: 10                                           Bezoekers: 17.956

Battles: 10                                                     Gastenlijst en genodigden: 1.257

Dansuitvoeringen: 23                                             Gratis programma: 1500

Muziek en deejay optredens: 13 programma’s                         Betalend: 15.197

Masterclasses en workshops: 82                                   Betalende bezoekers masterclasses en workshops: 2.328

Seminar: 1                                                    Film: 1

Inkomsten uit recettes: 195.903 euro                             Inkomsten uit merchandise 10.464 euro

 

Pers-artikelen
Gedrukte pers. Summer Dance Forever werd goed bezocht door de pers. Voor een selectie van de belangrijkste artikelen zie: https://www.dropbox.com/sh/4nufrq00gpd8xkc/AADLjtyxzGLrJSq6FgZCBfj4a?dl=0

Online recensies, een selectie:

https://creators.vice.com/nl/article/xwgned/choreograaf-dalton-jansen-over-de-vastgeroeste-danswereld

https://www.theaterkrant.nl/recensie/opus-14/compagnie-accrorap/

https://www.theaterkrant.nl/recensie/theater-forever-1/bandidas-amala-dianor-japonism-rabah-mahfoufi/

https://www.theaterkrant.nl/recensie/theater-forever-2/tentacle-tribe-yaman-kilai-black-sheep/

Accountantscontrole
Wij hebben de heer P.G.M.Th. Backes van accountantskantoor, Vanhier B.V. ten behoeve van een accurate controle alle gegevens met betrekking tot aan onze stichting verleende subsidies van derden verstrekt, waaronder te verstaan: subsidieaanvragen, subsidietoekenningen, subsidievoorwaarden, aan de subsidiënt overgelegde begrotingen, relevante correspondentie met subsidiënten, vaststellingen van subsidies etc.

Ondertekening

Hoogachtend,

 

Namens het bestuur van Stichting Kindred

Amsterdam, 30 maart 2018

 

[1] De verbreding van het publiek is tevens te lezen als een weigering om slechts het eigen initiële niche publiek te bedienen. Specialismes in de culturele sector zijn een groot goed maar kunnen ook leiden tot een naar binnen gekeerde blik en dito beleid. Inclusiviteit betekent hier tevens het binnen hengelen van Julidans publiek, DeLaMar liefhebbers of Stadsschouwburg aficionados; allen dansliefhebbers.

[2] De twee voorstellingen, Everyness van Wang en Ramirez en Opus 14 van Accrorap die in 2016 geannuleerd werden, brachten wij zoals beloofd in 2017 terug op het podium van het festival.

[3] Alle landelijke kranten zijn aanwezig op de opening. Op papier blijven de lippen op elkaar, niemand schrijft over de opening. Wel over de avonden die volgen in het DeLaMar theater. Binnen de urban dans wordt Wang en Ramirez getypeerd als modern contemporary (dat motiveert tevens de keuze voor de opening, om een breed publiek aan te spreken en mogelijke clichés te vermijden). Op het eerste gezicht schuurt Everyness tegen moderne dans aan. De kritiek spitst zich toe op de technische uitvoering van Everyness waarbij twee van de drie urban dansers in negatieve zin zouden afsteken tegen de twee prima ballerina’s.

[4] Omdat 2016 nog geen volledige wintereditie met dansvoorstellingen kende, worden hier voor een juiste vergelijking alleen de zomeredities met elkaar vergeleken.

JAARREKENING STICHTING KINDRED 2017 (PDF)

PROJECTPLAN SUMMER DANCE FOREVER 2017-2020 (PDF)