About Summer Dance Forever

About Summer Dance Forever

Summer Dance Forever is an important international hiphop dance festival. Dancers from around the world gather in the city of Amsterdam each year in August. Seven days to enjoy an international dance feast, packed with the best of today and the great promises of tomorrow. Organized in several venues around town, expect a great variety of dance performances, next level battles and workshops to refresh and boost your skills. A true summer in one of Europe’s hottest cities, soaked in dance, to be remembered forever. Forever…and ever…and ever…

As Europeans we speak of hiphop dance. It has a different theatrical tradition than the American breaking tradition. In short it includes more than only the hiphop elements, it takes the post-colonial background of European society into account, reflecting the multitude of voices and cultures and it is interwoven with and part of the European dance tradition, therefore not shy of contemporary elements nor other elements of any other dance tradition.

NEXT EVENTS

2-4 February 2024: Forever Winter Edition, Amsterdam
20-26 August 2024: Summer Dance Forever, Amsterdam

Team

Managing Director: Sanne Lohof
Artistic directors & Program: John Agesilas, Kees Heus and Luc Deleau
Marketing & Socials: Daisy Benz & Jaimy-Lee Thomas
Production: Tom Lavrenenko, Hansjan Fokkens
Artist handling: Tracy Rutayisire
Volunteer coordinator: Boisé Letwory
Intern: Karel Lopez
Board: Edwin van Balken (chair), Barbara Doesburg (treasurer), Gwen Peroti, Frank Eijsvogels, Lynn Bartels
Design: Machine
Webdesign: Solleveld & Toim OÜ
Video: Lamine Create & RoemFilm

Beloningsbeleid / Fair pay

Stichting Summer Dance Forever volgt voor de vergoeding van medewerkers, zowel in loondienst als freelancers, de cao Nederlandse poppodia en -festivals. De leden van het bestuur voeren hun taken uit zonder vergoeding.

ANBI

Stichting Summer Dance Forever is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam Stichting Summer Dance Forever
KvK 34261213
BTW nummer NL817312122B02
Bankrekeningnummer NL19 RABO 0128 8360 83

Post en bezoekadres Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam
Contactpersoon Sanne Lohof
Telefoonnummer 020-5307620
Emailadres info@summerdanceforever.com

Eerste inschrijving KVK 05-12-2006
Datum akte van oprichting 04-12-2006
Activiteiten SBI-code: 90012 – Producenten van podiumkunst

De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:

de bevordering van de (artistieke) ontwikkeling, activiteiten en onderzoek op het gebied van dans en het vergroten van het publieksbereik en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurders Allen gezamenlijk bevoegd
Voorzitter Edwin van Balken
Penningmeester Barbara Doesburg
Bestuurder Gwen Peroti, Frank Eijsvogels, Lynn Bartels

De honorering ligt ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn  onbezoldigd. Verder zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
Stichting Summer Dance Forever volgt de CAO Nederlandse poppodia & festivals en daarmee ligt het beloningsbeleid onder de WNT norm. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Summer Dance Forever beleidsplan 2021-2024 (PDF)

Summer Dance Forever financieel jaarverslag 2022 (PDF)

2022_Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Overige jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen bij Stichting Summer Dance Forever.